”Strandningen Göteborgs största lotteri”

Ett år har gått sedan den stora strandningen av 43 000 privatägda lägenheter i Göteborg. De ärenden som avgjorts i Hyresnämnden under 2016 visar på en jämn kamp hittills – och en lång och oförutsägbar fortsättning.

Det var i januari ifjol som de privata fastighetsägarnas organisation GFR valde att stranda förhandlingarna om 2016 års hyror. Strandningen berör drygt 43 000 lägenheter i Göteborg. Bland de större fastighetsägare som stod bakom strandningen hör bland andra Wallenstam, Stena Fastigheter, Ivar Kjellberg och Ernst Rosén

Hyresnämnden har under året hunnit pröva 7 av totalt över 1 300 fastigheter. Resultaten visar att det inte finns någon part som i dagsläget kan utropa sig som klar vinnare.

  • Hyresgästerna har vunnit tre ärenden som blivit prövade (0 procents höjning för en fastighet, 0,5 procents höjning för två fastigheter)
  • Fastighetsägarna har vunnit majoriteten av fyra ärenden (varav två är överklagade till Hovrätten i nuläget)
  • Två fastigheter har Fastighetsägarna valt att frivilligt dra tillbaka och inte pröva.
  • Dessutom har Stena Fastigheter och några mindre hyresvärdar (totalt cirka 11 000 lägenheter) lämnat strandningen för att istället träffa en överenskommelse med Hyresgästföreningen.

- Hyresnämndens beslut har varit olika från fall till fall. Hyresgästerna har vunnit några ärenden och Fastighetsägarna några. Utslagen av de ärenden som prövats under året har blivit ungefär 50-50 kan man säga, säger Roger Höög, strategisk jurist på Hyresgästföreningen.

I vissa ärenden som avgjorts har samtliga lägenheter i den aktuella fastigheten fått samma hyreshöjning. Men i andra fall har olika lägenheter fått olika hyreshöjningar. Roger Höög menar att det därför är svårt att dra några generella slutsatser om hur Hyresnämnden kommer att besluta i de många ärenden som återstår.

- Det här visar att Fastighetsägarnas strandning har förvandlats till Göteborgs största lotteri. Utgången är oförutsägbar för både hyresgäster och hyresvärdar. Det kommer att finnas några få vinnare, men de stora förlorarna är alla de hyresgäster som får leva i otrygghet om sin hyra, alla de hyresvärdar som får vänta i åratal på sina hyrespengar och alla skattebetalare som får stå för notan.

Nästa ärende kommer att prövas i Hyresnämnden den 13 januari.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta

Roger Höög på tel 010-459 24 28 eller Suzan Rasul på tel 010-459 24 56