Marks allmännytta söker medling i hyresförhandling

Allmännyttiga Marks Bostads AB väljer att söka medling i förhandlingen om hyrorna för nästa år. Bolaget har yrkat på en hyreshöjning på 3,18 procent. Hyresgästföreningen har erbjudit 0,3 procent, vilket innebär att parterna just nu står långt ifrån varandra.

– Det här är ett av Sjuhärads mest välmående bolag. Företaget uppfyller mer än väl kommunens avkastningskrav och har god lönsamhet. Till detta ska läggas de gynnsamma förutsättningar som i allmänhet råder för fastighetsbolag just nu, med låg inflation och historiskt låg ränta, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Ann-Christin Josefsson reagerar starkt på bolagets krav som hon menar är högt jämfört med snittet i Sverige.

– Jag är oerhört förvånad över nivån på kravet. Nästan hälften av hyrorna för Sveriges alla allmännyttor är förhandlade, och genomsnittet i uppgörelserna ligger på 0,65 procent. Bolaget menar att de behöver en kraftig höjning för att kunna genomföra underhåll. Vi anser att de klarar dessa åtaganden med en betydligt lägre hyreshöjning.

Enligt Hyresgästföreningen betyder bolagets agerande att parternas centrala representanter lämnar en rekommendation som de lokala parterna kan välja att följa eller förhandla vidare utifrån.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 787 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med 151 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
010 – 459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41