Göteborgs kommunala bostadsbolag slopar inkomstkraven

Tidigare krävdes en inkomst på motsvarande tre gånger årshyran för att kunna söka bostad hos de kommunala bostadsbolagen i Göteborg. Men nu slopar bolagen inkomstkraven helt och hållet. Ett beslut som applåderas av Hyresgästföreningen.

- Att slopa inkomstkraven är mycket klokt beslut som vi har efterfrågat och som vi länge arbetat för att få bolagen att ta bort, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i Västsverige. Alla invånare ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad och då kan inte allmännyttan vara stängd för stora grupper invånare.

- I dag är det faktiskt så att om du tjänar en krona mindre än det inkomstkrav som satts upp har du inte ens möjlighet att söka lägenheten. Men vi anser att människor är fullt kapabla att själva avgöra hur mycket de har möjlighet att betala i hyra och att inkomstkraven därför utgör ett förmynderi som minst sagt känns förlegat.

Beslutet har fattats av styrelsen för Framtiden-koncernen där de fyra kommunala bolagen Bostadsbolaget, Poseidon, Familjebostäder och Gårdstensbostäder ingår. Detta sedan styrelserna för alla fyra dotterbolagen ställt sig positiva till slopade inkomstkrav. Förändringarna kommer att börja tillämpas inom kort.

Den nya uthyrningspolicyn innehåller förutom slopade inkomstkrav också andra lättnader. De nya uthyrningsreglerna tillåter tre betalningsanmärkningar tillkomna under de senaste 24 månaderna – och då oavsett om skulden är avbetald eller ej. Tidigare var dörren stängd för den som har obetalda skulder och därför fått en betalningsanmärkning.

En annan förändring är att kravet på referenser från tidigare hyresvärdar tas bort. Unga som är på väg att flytta hemifrån, människor som är nyanlända i Sverige eller kommer från ett villaboende har inga boendereferenser att visa upp så förändringen motiveras med att det blir mer rättvist.