Ingen hyreshöjning innan 1 juli 2017 för Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Fastigheter

Hyresförhandlingarna mellan Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Fastigheter och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Istället för en allmän hyreshöjning är ambitionen att införa en ny hyresmodell till sommaren.

Arbetet med att ta fram den nya hyresmodellen kommer att pågå under våren 2017.

Målet med den är att hyressättningen ska bli mer förutsägbar och att det ska bli tydligare vad hyresgästerna betalar för. Idag finns skevheter i hyressättningen där lika lägenheter kan ha olika hyror och detta vill nu parterna rätta till.

– Detta är en rättvisefråga, samtidigt som det är ett sätt att stärka hyresrätten, säger Per Björklind, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Vi är nöjda med överenskommelsen, säger Madelaine Hällgren, ordförande för Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn. Vi har goda relationer med bolagen och jobbar gemensamt för att hyresgästerna i Södertälje ska kunna känna sig trygga i sitt boende.

– Den nuvarande hyresmodellen togs fram för över 20 år sedan och behöver uppdateras, berättar Juan Copovi-Mena, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö. Jag är glad över att vi nått en överenskommelse som gäller alla tre bolag.

För mer information, kontakta:

Madelaine Hällgren
Ordförande
Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn
073-999 64 87

Per Björklind
förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75
per.bjorklind@hyresgastforeningen.se

Juan Copovi-Mena
vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö
08-550 220 61
juan.copovi-mena@telge.se

Liselott Nilsson
vd Telge Fastigheter
08-550 222 11
liselott.nilsson@telge.se