Hyresuppgörelse klar med Stena Fastigheter

Vi har nu kommit överens med Stena Fastigheter AB om nya hyror för både 2016 och 2017. Detta sedan Stena har valt att avbryta strandningen av 2016 års hyror.

Uppgörelsen gäller ungefär 8 000 lägenheter i Göteborg och innebär hyreshöjningar på mellan 0 till 1,8 procent från den 1 januari 2017.

För en lägenhet som i dag kostar 5 000 kronor i månaden innebär det en hyreshöjning på mellan 0 till 90 kronor.

Överenskommelsen innebär också att det inte blir någon retroaktiv höjning för 2016. Men eftersom hyresavierna för januari, februari och mars 2017 redan har skickats ut kommer hyreshöjningen för dessa tre månader att fördelas på hyresavierna för april, maj och juni.

- Det här är en överenskommelse på en för hyresgästerna helt acceptabel nivå. Det är glädjande att hyresgästerna nu slipper leva i oklarhet om vad deras framtida hyra kommer att bli. Vi är också glada över att det finns privata fastighetsägare som är villiga att ta sitt ansvar och komma överens om rimliga uppgörelser vid förhandlingsbordet, säger vår förhandlingsledare Helén Lundberg.

- Våra hyresgäster behöver inte längre känna ovisshet kring vad den nya hyran blir och därför är vi väldigt glada över att ha kommit överens om 2017 års nya hyra, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Vill du veta mer välkommen att kontakta:
Helén Lundberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen 010-459 24 98