2016 års topp 5: Vilka frågor behöver hyresgäster hjälp med i Skåne och Halland?

Brister i lägenheten, frågor kring hyror samt störningar av olika slag. Det är några av de vanligaste frågor som hyresgäster i norra Skåne och södra Halland har behövt hjälp med av Hyresgästföreningen under 2016.

Varje år kontaktar mängder av hyresgäster Hyresgästföreningen om en rad olika frågor. Det kan handla om vad man har rätt att göra som hyresgäst när man vill göra om i lägenheten, spisar eller kranar som inte fungerar, hur man gör när man stör sig på grannar som röker och grillar på balkongen eller frågor kring hyreskontrakt.

Hyresgästföreningen region norra Skåne, som också inkluderar södra Halland har hittills i år 1 686 registrerade ärenden. Och Hyresgästföreningens nationella rådgivning har hittills under 2016 lämnat drygt 65 000 råd till undrande medlemmar. 

Så här ser årets topp 5-lista ut i region norra Skåne (inkluderar södra Halland):

  1. Brister i lägenheten och lägenhetens skick, till exempel att det är kallt, spisen är trasig, det är fuktskador eller att det är bristande underhåll av något slag som flagande tapeter eller dåliga golv.
  2. Frågor kring hyror och nivåer.
  3. Hyresavtalsfrågor, till exempel förlängning av hyresavtal, tvister när hyresgäster blir uppsagda, ändring av hyresvillkor.
  4. Störningar av olika slag, som till exempel klagomål på grannar, ljudstörningar från restaurang, hissar eller tvättstuga.
  5. Hyresgästens skadeståndsansvar, framförallt i samband med utflyttning.

– Vi ser en uppgång när det gäller frågor kring den egna hyran. Det kan bero på strandade hyresförhandlingar med hyresvärdar runt om i landet men också att det generellt sett blivit tuffare på bostadsmarknaden, säger Lillemor Nordhöj, chefsjurist på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

– Vi ser också en ökning av hyresavtalsfrågor. Det handlar dels om inkomstkrav och andra krav hyresvärdar ställer på blivande hyresgäster för att ens komma på fråga, dels att de i många fall har blivit mer angelägna om att göra sig av med hyresgäster som inte sköter sig på ett eller annat sätt. Och då märks det också i statistiken kring tvister.

Även det totala antalet ärenden har ökat sedan förra året. I fjol registrerades 1 590 stycken, i år är siffran redan uppe i 1 686.

– Sannolikt är det en konsekvens av den rådande bostadsbristen och det hårda klimat som uppstått på bostadsmarknaden, säger Lillemor Nordhöj.

Jämför man med riket i övrigt har norra Skåne och södra Halland mycket färre ärenden som gäller frågor kring andrahandsuthyrning och överlåtelser av hyreskontrakt till närstående, något som ligger på tredje plats i den nationella statistiken.

För mer information, kontakta:
Lillemor Nordhöj, chefsjurist på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 37