Världens bästa hyresgäster finns i Fagersta

Som hyresgäst i Fagersta ska man trivas, kunna engagera sig i sitt bostadsområde och känna sig säker på vilka rättigheter och skyldigheter man har. Det är att av målen med projektet Världens bästa hyresgäster som drar igång till årsskiftet. Målgruppen är kommunens alla hyresgäster.

-Vi vill att bostadsområden med hyresrätter i Fagersta ska bli attraktiva, trygga områden, där människor trivs. I dialog med hyresgästerna vill vi starta upp nya mötesplatser och aktiviteter och stärka kunskapen om vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst, säger Terese Sandberg, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Projektet är finansierat av Länsstyrelsen och drivs av Fagersta kommun tillsammans med Hyresgästföreningen. Man hoppas också kunna samarbeta med andra lokala aktörer och föreningar.

En heltidsanställd projektledare ska anställas i Hyresgästföreningens regi, och jobba i projektet under två år. Den tjänsten är utannonserad nu, och kommer förhoppningsvis tillsättas under början av nästa år. Under projektets gång kommer också lokala koordinatorer att utbildas för att skapa nätverk som fortsätter även efter det formella projektets slut.

-Inte minst barnen och ungdomarna kommer att vara viktiga i det här arbetet, och vi hoppas kunna anordna aktiviteter som engagerar och lockar även dem, säger Terese Sandberg.

-Vi hoppas att projektet leder fram till att vi kan utveckla våra relationer med hyresgästerna i Fagersta och som en följd av det även med hyresvärdarna, säger Anders Kilström, kommunchef.

Kontakt:

Hyresgästföreningen, Terese Sandberg, 010-459 13 49, terese.sandberg@hyresgastforeningen.se

Fagersta kommun, Annika Hedberg-Roth, 0223-440 64, annika.hedberg.roth@fagersta.se