Hyresgäster mobiliserar i Töreboda

Efter det höga hyreskravet mobiliserar nu Hyresgästföreningen hyresgästerna hos Aligera Töreboda AB. Bolaget har yrkat på hyreshöjningar på upp till 27 procent, med ett genomsnitt på runt 14 procent.

– Hyresgästerna är oroliga och många har reagerat kraftigt på bolagets yrkande. Att få höra att värden vill höja hyran med 800 kronor i månaden är naturligtvis chockartat, säger Magnus Elsing, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Enligt Magnus Elsing har Hyresgästföreningen ringt runt till de boende och fått väldigt många synpunkter på lägenheterna. Han berättar att folk lyfter fram fel och brister, och att Hyresgästföreningen nu kommer att åka ut för att träffa de boende.

– Den rundringning vi gjort vittnar om brister i förvaltningen. Nu är det vår uppgift som organisation att föra en dialog med hyresgästerna hos Aligera och dokumentera det som eventuellt måste åtgärdas. Det hyresgästerna berättar kommer att tas med i den fortsatta hyresförhandlingen med bolaget. Deras synpunkter är oerhört viktiga, avslutar Magnus Elsing.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Magnus Elsing, förhandlingschef
Telefon 010 – 459 14 14

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41