Uppmanar ministrarna - nödvändigt att Kiruna och Gällivare erhåller samma nivå för investeringsstödet som Stockholm

I en gemensam skrivelse uppmanar Hyresgästföreningen, Gällivare och Kiruna kommuner bostadsminister Peter Eriksson (MP) och näringsminister Mikael Damberg (S) att skyndsamt ta nödvändiga initiativ för att reglerna för investeringsstödetför byggande av hyres- och studentbostäder ska medge samma stödnivå i de båda Malmfältskommunerna som i Stockholm.

Undertecknarna skriver bland annat:

  • Vi som verkar i de kommuner som berörs av stadsomvandlingen till följd av gruvdriften vill med detta brev uppmärksamma departementet på de särskilda utmaningar för hyresbostadsmarknaden som detta innebär. Här föreligger en helt unik situation när under några få år ett äldre bostadsbestånd ska rivas och fullt ut ersättas med nyproduktion. Detta höjer hela hyresnivån på orten på ett extremt sätt.
  • Ett sätt att mildra effekten av stadsomvandlingen och få en mer acceptabel hyresnivå på dessa orter skulle kunna vara att ge länsstyrelsen möjlighet att bevilja det högre stödbeloppet, 6 600 kr/kvm i stället för 3 800 kr/kvm, för projekt i Kiruna och Gällivare. Ett högre stödbelopp skulle påverka investeringskalkylen, leda till lägre hyresnivåer i nyproduktionen och därmed skapa förutsättningar för en hyresmarknad som kan erbjuda bostäder till alla typer av hushåll.

För frågor om skrivelsen hör gärna av er till:

Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen Tel: 010 459 11 37

Kristina Zakrisson, ordförande Kiruna kommunstyrelse Tel: 070 736 56 57

Jeanette Wäppling, ordförande Gällivare kommunstyrelse Tel: 070 985 24 50

Lars Alriksson, vice ordförande Gällivare kommunstyrelse Tel: 070 985 60 70