Flera hyresgäster i Sala utan hyreshöjning

Hyresgästföreningen och Salabostäder AB är överens om nya hyror för 2017. En utgångspunkt har varit att eftersträva en mer rättvis hyressättning för likvärdiga bostäder. Som en följd av detta höjs hyran endast i 1 520 av Salabostäders totala lägenhetsbestånd på 2 641 lägenheter.

Den genomsnittliga hyresförändringen blir 0,55 procent för samtliga lägenheter. Hyresförändringen för de 1 520 lägenheterna gäller från den 1 januari 2017 och är fördelad för att nå större rättvisa. Ingen hyresgäst kommer att få en större höjning än 70 kr/månad. På hyresavierna kommer varje hyresgästs exakta nya hyra att anges.

Grunden för hyresförhandlingarna inför 2017

Tidigare år har hyresförändringen varit lika, samma procentuella påslag för alla lägenheter i hela Salabostäders bestånd. Under hösten 2016 har Salabostäder gått igenom företagets lägenhetsbestånd och jämfört hyrorna för alla lägenheter inom var och en av fastigheterna – allt i uttalat syfte att nå en mer rättvis hyresförändring för nästa år. Hyresgästföreningen stödjer grundtanken, den ligger i linje med en systematiering av hyressättningen, som syftar till rättvisare hyror för alla.

Men vid förhandlingarna med Salabostäder var vi från Hyresgästföreningen angelägna om att, förutom att hålla den totala höjningen på en rimlig nivå, även begränsa höjningen för den enskilde hyresgästen. Därför har vi noggrant gått igenom modellen för hyressättning och drivit igenom justeringar, vilket får till följd att den genomsnittliga hyreshöjningen blir 0,55 %, med en högsta hyreshöjning på 70 kr/månad. Salabostäders förslag hade inneburit en genomsnittlig hyreshöjning på 1,0 % och att de hårdast drabbade hade fått hyreshöjning på 316 kr per månad.

Det har varit tuffa förhandlingar och åtskilliga möten och vi är inte helt nöjda, men vi tycker ändå att vi har kommit fram till en hyfsad uppgörelse - mot bakgrund av vårt uppdrag att tillvarata alla hyresgästers intressen samt vår motparts ekonomiska ställning, deras investeringsbehov och den allmänna kostnadsutvecklingen. Så vi är stolta över årets resultat.

Lena Jansson Nordin, förhandlare, 010 - 459 13 53