Hyresgäster ifrågasätter krav från Aligera

Aligera Töreboda AB, ett dotterbolag till vindkraftsproducenten Aligera, har inkommit med krav på hyreshöjning. Enligt Hyresgästföreningen är kravet exceptionellt högt i jämförelse med vad andra fastighetsägare begärt. Den begärda höjningen ligger mellan 5 till 27 procent, med ett snitt på strax under 14 procent.

Bolaget yrkar dels på en årlig höjning på grund av ökade kostnader. Dessutom anser man att lägenheterna har för låga hyror jämfört med andra liknande lägenheter i området. Detta förvånar Hyresgästföreningen som menar att en översyn nyligen genomförts.

– Det är ett anmärkningsvärt högt krav. Vi kommer redan nästa vecka att åka ut till hyresgästerna boende hos Aligera för att föra samtal med dem och lyssna på vilka krav, förväntningar och önskemål de har, säger Ewa Hansson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 000 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med i genomsnitt 560 kronor i månaden.

Nästa förhandlingsträff är den 11 januari.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ewa Hansson, förhandlare
Telefon 010 – 459 14 21

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41