Hyror i Lidköping klara efter medling

Nästa års hyror för hyresgästerna hos AB Bostäder i Lidköping är nu satta. Efter att parterna inte kunnat enas skickades förhandlingen till central medling. Medlingsbudet på 0,78 procent har nu accepterats av båda parter och de nya hyrorna börjar gälla från 1 januari 2017.

I uppgörelsen ligger en kostnad på 9 kronor per lägenhet och månad för öppen fiber. Det motsvarar 0,15 procent vilket tillsammans med hyresjusteringen på 0,63 procent gör att den totala hyreshöjningen blir 0,78 procent.

– Det har varit en besvärlig förhandling där vi inte varit överens om hur bra bolaget mår ekonomiskt. Även fiberfrågan har varit problematisk att lösa. Vi är trots allt relativt nöjda med medlingsbudet. Den årliga höjningen samt höjningen för öppen fiber är mycket lägre än bolagets yrkande vilket är bra för hyresgästerna, säger Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 760 kronor i månaden får från och med årsskiftet en höjning med 37 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
010 – 459 14 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41