Hyresgästföreningen om fastighetsaffären i Borlänge

Borlänge kommun och Tunabyggen har nu presenterat köparen till fastigheterna på Bullermyren och Lisselhagen.

Vi vill vara tydliga: Vi pratar om människors hem. Ett hem och en bostad är ingen handelsvara. Det handlar om det viktigaste som människor har – ett hem, en trygg utgångspunkt i livet – oavsett om man är ung eller gammal, studerande eller har ett arbete eller är hemmavarande.

Hyresgästföreningen blev lovad att få vara delaktiga i processen kring upphandlingen. Det har vi inte fått vara. Vi är fullt medvetna om att vi inte skulle haft något formellt inflytande, men vi hade kunnat delge vår kunskap och våra erfarenheter kring de intressenter som anmälde intresse. Vi har en bred kunskap och vi hade också kunnat inhämta information från hela landet kring hur olika fastighetsbolag agerar, särskilt när det gäller förvaltning och kontakter med hyresgäster.

Vi förutsätter givetvis att den nya ägaren är seriös och långsiktigt och att de lämnat garantier för att de avser att äga och förvalta fastigheterna under lång tid framöver.

Vi förutsätter också att de nya ägarna vill utveckla och fördjupa hyresgästernas rätt till inflytande. Idag har vi ett boinflytandeavtal med Tunabyggen som garanterar hyresgästernas inflytande över viktiga frågor i deras boende. Ett utvecklat boinflytande är en win-winsituation för båda parter.

För mer information kontakta John Oknelid, förhandlare på Hyresgästföreningen, tfn

070-2794047