Inte alltid vårdslöst att tappa bort nyckel

Hyresgästen i Växjö fick en faktura av sin hyresvärd, för borttappade nycklar. Hyresgästföreningen företrädde hyresgästen i domstol och hävdar att det inte alltid är hyresgästen som ska betala för ett låsbyte.

När lägenheten renoverades fick hyresgästen tillfälligt bo i en modulbostad. När hyresgästen hade flyttat tillbaka till sin lägenhet kom en faktura på närmare 4 000 kronor från hyresvärden, som menade att det saknades två nycklar. Det fanns även en nyckelkvittens på tre nycklar, som hyresgästen skrivit under.

Eftersom hyresgästen menade att det aldrig hade funnits tre nycklar kontaktade han Hyresgästföreningen och fick hjälp med att bestrida fakturan. Hyresvärden tog saken vidare både till kronofogden och till tingsrätten, där Hyresgästföreningens jurist Chadi Elazzeh företrädde hyresgästen.

– Det är inte självklart att man som hyresgäst ska betala för ett låsbyte om man har tappat bort nycklar, det beror på omständigheterna och kan vara olika från fall till fall. I detta fall är parterna för det första inte överens om vad som egentligen hänt. För det andra kan man ifrågasätta om det verkligen ska räknas som vårdslöshet att tappa bort en nyckel. Det är något som nästan alla gjort någon gång och jag tror att få tappar bort en nyckel med flit. Dessutom reagerade jag på den höga summan hyresvärden krävde, det är inte rimligt att hyresvärden ska få mer betalt än vad åtgärden kostar. De ska med andra ord inte kunna tjäna pengar på detta, säger Chadi Elazzeh.

I tingsrätten tog Hyresgästföreningen bland annat upp frågan om kostnaden för låsbytet. Eftersom nycklarna endast gick att använda till lägenhetsdörren, ifrågasattes beslutet att byta hela låscylindern. Hyresgästföreningen menade att det räcker att byta nycklar och programmera om låscylindern, vilket är betydligt billigare.

Parterna kom överens och förlikades i tingsrätten. Det hela slutade med att hyresgästen fick betala 500 kronor till hyresvärden.

– Det är alltid bra att ifrågasätta en faktura om man tycker att det verkar orimligt. Många hyresgäster betalar även om de vet att det inte är korrekt, eftersom de tror att de måste. Man har alltid rätt att ifrågasätta och även att få saken prövad, säger Chadi Elazzeh.


För mer information, kontakta gärna:
Chadi Elazzeh, jurist på Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 99
E-post: chadi.elazzeh@hyresgastforeningen.se