Sonen fick rätt att ta över kontraktet

Hyresvärden ville inte låta sonen ta över lägenheten, trots att han bott där i tre år. Efter hjälp från Hyresgästföreningen backade hyresvärden och sonen får nu bo kvar.

Hyresgästen hade bott med sin son i deras gemensamma lägenhet i Kalmar län, i ungefär tre år. När hyresgästen skulle flytta ville de båda att sonen skulle få ta över hyreskontraktet och bo kvar i lägenheten.

Hyresvärden ville inte låta sonen ta över kontraktet och menade att de inte hade rätt att kräva det. Hyresgästen kände sig tvungen att säga upp sin lägenhet trots att sonen ville bo kvar och hörde av sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp.

– Som hyresgäst har man i många fall rätt att överlåta sin lägenhet till en närstående som man bott tillsammans med under en längre tid, även om hyresvärden inte vill det. Om man får ett nej från sin hyresvärd kan man vända sig till hyresnämnden och om de säger ja, måste hyresvärden gå med på överlåtelsen, säger Anders Falck, jurist på Hyresgästföreningen.

Anders Falck hjälpte hyresgästen med att kontakta hyresvärden och föra en diskussion om överlåtelsen. Efter diskussionerna backade hyresvärden och sonen får rätt att bo kvar i sin lägenhet.

– Hyresvärden hade inga giltiga skäl till att inte gå med på överlåtelsen, hyresgästen hade rätt att lämna över lägenheten till sin son och det känns skönt att det löste sig till slut, säger
Anders Falck.


För mer information, kontakta gärna:
Anders Falck, jurist på Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 01
E-post: anders.falck@hyresgastforeningen.se