Överenskommelse klar med privatvärdar i Göteborg

4 000 hushåll hos ett antal privata fastighetsägare i Göteborg slipper sväva i ovisshet om sin hyra. I dagarna har en överenskommelse slutits med hyresvärdarnas ombud RCB Fastighetsutveckling som innebär att hyrorna höjs med 0-3 procent för åren 2016-2017. För de flesta innebär det en höjning runt 1 procent.

  • Det här är en överenskommelse på en för hyresgästerna helt acceptabel nivå, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingsstrateg hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Det är också glädjande att vi samtidigt lagt grunden till snabbare och smidigare förhandlingar fortsättningsvis.

Uppgörelsen, som alltså är tvåårig, gäller både årets och nästa års hyror. Den nya hyran börjar gälla från den 1 januari. För en lägenhet med en hyra på 6 000 kronor motsvarar 1 procent 60 kronor mer i månaden.

  • Vi företräder enbart fastighetsägare som har hög kvalitet i sin förvaltning och på sina fastigheter. Det känns bra att ha träffat en konstruktiv lösning där vi samtidigt avtalat med Hyresgästföreningen om att utveckla förhandlingsmodellen. Det gynnar både hyresgäster och fastighetsägare, säger Peter Cavalli-Björkman, RCB Fastighetsutveckling.

Baserat på olika fastigheters kvalitet kommer höjningen för vissa fastigheter vara både högre och lägre än 1 procent. Detta sker i enlighet med kvalitetshyra, en modell för systematisk hyressättning i Göteborg.

Hyresgästföreningen och RCB har kommit överens om att fortsätta arbeta med och utveckla modellen kvalitetshyra. Det innebär att hyresvärdar som erbjuder sina hyresgäster en dokumenterat hög kvalitet i boendet ska kunna se ett resultat av sitt arbete i den hyra som hyresgästerna betalar. För att bedöma kvaliteten används bland annat gemensamma besiktningar.

Någon retroaktivitet för 2016, alltså hyreshöjning i efterskott, kommer inte att tas ut.

Båda parter har också kommit överens om att i början av nästa år jobba för att sätta upp gemensamma spelregler för hur framtida hyresförhandlingar ska genomföras.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Carl-Johan Bergström, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen 010-459 24 11

Peter Cavalli-Björkman, fastighetsjurist RCB 0720-78 83 65