Låg hyreshöjning för boende inom FABO

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Falkenbergs Bostads AB, FABO. Från och med den 1 januari 2017 höjs hyrorna med 34 kronor per lägenhet och månad, vilket är en höjning som motsvarar ett snitt på strax över 0,5 procent.

– Vi på hyresgästföreningen tar ansvar för hyresutvecklingen och har alltid hyresgästernas bästa för ögonen. Vår förhoppning är att även andra fastighetsägare likt FABO tar sitt ansvar och låter det gynnsamma ekonomiska läget avspegla en rättvis höjning, säger Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

För mer information kontakta:
Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne, 010-459 17 05