Jonas Nygren ny ledamot i Insynsrådet för Statens Konstråd

Regeringen har förordnat ledamöter i Insynsrådet för Statens konstråd. Jonas Nygren, förbundschef i Hyresgästföreningen, är ny ledamot. Jonas Nygren tillträder 1 januari 2017 och har ett mandat som löper fram till 31 december 2019. Insynsrådet har fyra ledamöter och de övriga tre omförordnades.

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. De producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Insynsrådets uppgifter är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter.

En ledamots främsta uppgift är att med utgångspunkt i regeringens uppdrag företräda allmänheten.

För mer information, kontakta:

Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen 070-688 11 81