Läget i länets hyresförhandlingar: Flera bolag klara

Mimers och flera andra bostadsbolags hyror för 2017 är färdigförhandlade. ”Förhandlingsomgången har gått snabbare och gett lägre höjningar än på många år”, förklarar Hyresgästföreningens förhandlare Johan Kretz.

Förhandlingarna om landets 1,5 miljoner hyror går snabbare framåt än på många år. Drygt 300 000 hyror är redan färdigförhandlade och hyresöverenskommelser rapporteras in varje dag.

Västerås allmännyttiga bostadsbolag Mimer kommer efter en överenskommelse med Hyresgästföreningen att höja hyrorna med 0,64% vid årsskiftet, de privata fastighetsägarna i Västerås kommer att höja i hyrorna 0,2 till 0,95% och Byggnadsfirman Lund AB i Arboga höjer 0,76%. Den genomsnittliga hyreshöjningen för alla hyror som förhandlats i år ligger på 0,55 procent.

Hyresgästföreningens riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta fastigheter. Totalavkastningen på hyresbostäder i Sverige var enligt Svenskt Bostadsindex 10,6 procent år 2015. Räntorna har fortsatt sjunka till rekordlåga nivåer och vinsterna har aldrig varit större.

- De flesta bolag i länet har förstått att det ekonomiska läget inte medger några större hyreshöjningar i år. De överenskommelser som gjorts runt om i landet bekräftar detta, förklarar förhandlaren Johan Kretz.

Samtidigt som årets förhandlingar kommit långt återstår en rad bostadsbolag med vilka Hyresgästföreningen ännu inte lyckats teckna någon överenskommelse.

-Vi hoppas och tror att fler hyresvärdar vill vara med och ta ansvar för att även hyresgästerna ska få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna som råder, säger Johan Kretz.

Bolag - Överenskommelse - Ursprungligt yrkande

Mimer        0,64%                             1%

Lund AB     0,76%                             1%

Fastighetsägarna  0,77%                 1,75-2,75%

Balder Köping         0,63%                 2,8%

KFAB                                                 2,5%

Kontaktpersoner

Johan Kretz, 010 – 459 13 18

Britt-Lis Bivall, 010 – 459 13 05

Daniel Kvarnström, 010 – 459 13 65