Bra förhandling utan politik

Hyresgästföreningen och Victoria Park i Karlskrona kommer överens om en hyreshöjning på 0,7 procent. Victoria Park väljer att runda Fastighetsägarna Syd som strandat alla förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Victoria Park, som är medlemmar i Fastighetsägarna Syd, har nu valt att inte längre låta Fastighetsägarna företräda dem i förhandlingar och vänt sig direkt till Hyresgästföreningen istället. Nu har parterna kommit överens om en hyreshöjning på 0,7 procent, för alla hyresgäster i Karlskrona. Höjningen innebär att en trea på 75 kvadratmeter får ungefär 42 kronor högre hyra.

Efter strandningarna menar Hyresgästföreningen att Fastighetsägarna Syd vill rasera dagens förhandlingssystem, genom att göra politik av förhandlingarna.

– Överenskommelsen med Victoria Park visar på att dagens system fungerar alldeles utmärkt, när båda parterna tar sitt ansvar och vill komma fram till en gemensam lösning, säger Alexander Pedersen, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har tidigare kritiserat Fastighetsägarna Syd för att inte ta sitt ansvar som förhandlingspart och att låta sin politiska agenda gå ut över både de fastighetsägare som är medlemmar hos dem och deras hyresgäster.

– Vi är nöjda med överenskommelsen och tycker också att Victoria Parks val att komma överens visar att de värnar om sina hyresgäster. Seriösa fastighetsägare är inte intresserade av konflikter, de vill ha ett stabilt och fungerande system och nöjda hyresgäster. Victoria Park kunde motivera höjningen med den allmänna kostnadsutvecklingen på orten samt ökade taxekostnader, säger Alexander Pedersen.


För mer information, kontakta gärna:
Alexander Pedersen, förhandlare på Hyresgästföreningen.
Telefon: 010-459 21 22
E-post: alexander.pedersen@hyresgastforeningen.se