​Tvårsavtal för hyrorna i Ekerö Bostäder

Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Ekerö Bostäder har kommit överens om en tvåårigt avtal för hyrorna.

Överenskommelsen innebär en höjning av hyrorna med 1,2 procent från 1 januari 2017 och 0,69 procent från 1 januari 2018. I överenskommelsen ingår också en uppgörelse om upprustning på Wrangels väg och en utjämning av hyrorna inom miljonprogramsbeståndet. Överenskommelsen omfattar 821 lägenheter.

– 1,2 procent är högre än snittet i regionen. Men eftersom enbart kommunens höjning av VA-taxan påverkar hyror med så mycket som 0,5 procent är det inte orimligt. Att vi kommer överens om 0,69 procent för 2018 visar vi är beredda att ge mer när taxorna höjs så som sker 2017, säger Stefan Björn, ordförande för Hyresgästföreningens delegation för boende hos Ekerö Bostäder.

– Det har varit konstruktiva förhandlingar och det känns bra att vi är färdiga i december så hyresgästerna slipper retroaktivitet, säger Mats Viker, VD på Ekerö Bostäder.

Hyrorna på Ekebyhov och Fårhagsplan höjs med ytterligare 0,75 procent. Hyreshöjningen där blir såldes 1,95 procent 1 januari 2017 och 1,44 procent 1 januari 2018. Detta är en utjämning av hyrorna mellan de olika miljonprogramsbestånden och hänger ihop med upprustningen på Wrangels väg. Detaljerna i den del av uppgörelsen som rör hyresgästerna på Wrangels väg kommer att presenteras för dem så fort som möjligt efter årsskiftet.

– 0,75 procent extra i två år är inte roligt men det var nödvändigt för att hålla ihop hyresstrukturen och solidariteten mellan miljonprogramsområdena, säger Robert Johansson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Ekerö Bostäder har också förhandlat Ekerö kommuns fastigheter. Även där blev höjningen 1,2 procent för 2017 och 0,69 procent för 2018.

Parkeringar och garage som också omfattas av förhandlingen med höjs med 4,5 procent för 2017 och 4,5 procent för 2018. För den genomsnittliga hyran på parkering eller garage innebär det cirka 20 kronor per månad.

För mer information, kontakta:

Robert Johansson
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
010-4592056

Stefan Björn
Ordförande för förhandlingsdelegationen
Hyresgästföreningen Bromma-Ekerö
010-442 72 75

Mats Viker
VD, Ekerö Bostäder
08-420 032 00