Halverad hyreshöjning för Simrishamnsbostäder

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Simrishamnsbostäder är klar. Överenskommelsen innebär en höjd hyra på 0,75 procent från första januari 2017.

Inför förhandlingen begärde Simrishamnsbostäder att få höja hyran med 1,8 procent.

– Vi är nöjda med resultatet som innebär mer än en halvering jämfört med kravet från Simrishamnsbostäder. Vi bedömer höjningen som rimligt med hänsyn till den förväntade kostnadsutvecklingen, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Höjningen innebär att en lägenhet som kostar 6 000 kronor blir efter årsskiftet 45 kronor dyrare. Förra året höjdes hyran för Simrishamnsbostäders lägenheter med 0,83 procent.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlare: 0704-71 43 21
Pernilla Berthelot, pressansvarig kommunikatör: 0704-71 43 03