​Hyrorna höjs med 0,65 % i Askersundsbostäder.

Hyresförhandlingen mellan Askersundsbostäder och Hyresgästföreningen om 2017 års hyror är klar. Hyresjusteringen blir 0,65 % från och med den 1 januari 2017. Det innebär att det är tredje året i rad som hyran höjs med mindre än 0,75 % i Askersund, vilket gör att Askersundsbostäder är det bolag i länet som höjt hyrorna minst sedan 2014. Hyrorna i Askersundsbostäder höjdes 2016 med 0,5 % och 2015 med 0,75 %.

- 0,65 % är en rimlig nivå ett sådant här år med det låga ränteläget som råder, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Visst hade vi gärna plockat bort några tiondelar till men det finns trots allt en del driftskostnader som ökar så det får vara OK. Dessutom är vi överens om ett system för underhållet, vilket vi också tror är viktigt för hyresgästerna.

En viktig del av överenskommelsen är att hyresgästerna i Askersundsbostäder från och med 2018 kommer att ha rätt till underhåll i sin lägenhet om en tillräckligt lång tidsperiod har gått. 2017 blir så ett omställningsår. Underhållssystemet omfattar ommålning och tapetsering, golvbyte och byte av vitvaror efter ett bestämt tidsintervall. Det kommer att finnas möjlighet att tacka nej för de hyresgäster som inte vill ha underhåll.

- Det stärker hyresgästernas situation när vi har en överenskommelse om att de har rätt till underhåll efter en viss tidsperiod och det är bra. Det blir också ett mer rättvist system, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. En rimlig hyreshöjning är viktig för oss men också att förhandlingarna bidrar till att förbättra boendevillkoren för hyresgästerna.

I och med att parterna har förlängt sitt treårsavtal kan hyresgästerna i Askersund sannolikt se fram emot fler år med hyreshöjningar under en procent. Den gemensamma målsättningen är att hålla hyreshöjningen under en procent även för 2018 och 2019.

- Utgångspunkten för förhandlingarna har varit att vi ska skapa trygghet och förutsägbarhet både för hyresgästerna i Askersundsbostäder och för Askersundsbostäder när det gäller hyror och andra boendevillkor, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Med den här överenskommelsen har vi kommit en bra bit på väg.

Faktaruta:
En hyreshöjning på 0,65 % motsvarar en hyreshöjning på 32,50 kr i månaden vid en hyra på 5 000 kr. En hyreshöjning på 1 % motsvarar 50 kr vid samma månadshyra.

Kontaktperson:

Jonas Gabrielsson
Förhandlare
010-4591542