AB Bostäder begär medling i hyresförhandlingarna

Förhandlingen om 2017 års hyror mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga AB Bostäder i Borås har kört fast. Parterna är inte överens om vilken nivå som krävs för att klara ökade driftkostnader och ärendet har, på bolagets begäran, gått vidare till central medling. Bolaget har yrkat på två procent i hyreshöjning från den 1 januari 2017.

– Det är alltid tråkigt när vi inte kommer överens lokalt. Hyresgästföreningen är alltid öppna för att förhandla och vi ser det som ett misslyckade att motparten inte tar sitt uppdrag på allvar. Vi anser att företaget skall använda sina befintliga resurser till att göra mer och det vi vill höja hyran med ger företaget goda förutsättningar att möta ett ökat kostnadstryck och samtidigt klara av sina framtida åtaganden. Gynnsamma omvärldsförutsättningar råder för de som ägar fastigheter. Det gäller även AB Bostäder i Borås. Så länge ränteläget är lågt finns inga skäl för annat än måttliga hyresförändringar, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Medlingen innebär att de centrala parterna lämnar en rekommendation på en ny hyresnivå. Den kan de lokala parterna sedan välja att följa eller förhandla vidare utifrån.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
Telefon 070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41