​2017 års hyror klara för Ikano Bostads hyresgäster

Hyresgästföreningen region Stockholm och Ikano Bostad har kommit överens om 2017 års hyror. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig hyreshöjning på 0,7 procent från 1 januari 2017. En överenskommelse har också tecknats om samrådsavtal för hyresgästinflytande vid upprustningar som innebär en höjning på 0,2 procent.

Överenskommelsen omfattar 3367 lägenheter i Stockholms län.

För mer information, kontakta:

Philip Dellström
Förhandlingsstrateg
Hyresgästföreningen region Stockholm
010-459 19 40

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 0884