Tunabyggens hyresgäster får en låg hyreshöjning och en satsning på trivsel.

Hyresgästföreningen och Tunabyggen har enats i årets hyresförhandling. Totalt höjs hyran med 0,63% varav 0,10% är knutet till ett speciellt projekt för ökad trivsel. Hyresgästföreningen tycker överenskommelsen är bra och ser samtidigt positivt på Tunabyggens trivselsatsning.

Borlänge. Borlänges största fastighetsägare, Tunabyggen med ca 6000 lägenheter och Hyresgästföreningen har nått en överenskommelse i året hyresförhandling. Resultatet är en hyreshöjning på 0,63% där 0,53% är den vanliga hyreshöjningen och 0,10% är knutet till en trivselsatsning för Tunabyggens hyresgäster. Båda parterna har haft en liknande bild av förutsättningarna inför förhandlingarna, något som har möjliggjort en snabb förhandling.

- Vi har haft en snabb och bra förhandling. Vi har tidig signalerat att det finns förutsättningar för en låg överenskommelse och det har Tunabyggen tagit till vara på. För oss är det viktigt att hyresgästerna får ta del av det goda ekonomiska förutsättningarna som råder för fastighetsbolagen, säger John Oknelid Förhandlare Hyresgästföreningen

I och med hyresförhandlingen har parterna enats om en trivselsatsning för Tunabyggens hyresgäster, Hyresgästföreningen är positiv till satsningen som i sitt första steg fokuserar på att skapa en trivsammare och renare miljö i soprum.

- Vi tycker det är en bra och spännande satsning som kommer komma hyresgästerna till godo. Bolaget väljer att jobba tillsammans med hyresgäster och det tror vi alltid är ett vinnande koncept, säger John Oknelid

Kontaktperson:
John Oknelid
Förhandlare
010-4591589