Ny hyra klar för 34 000 hyreslägenheter i Malmö

Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och MKB samt Hyresgästföreningen och privata fastighetsägare som företräds av Kanslihuset är nu klar. Sammanlagt berörs cirka 34 000 lägenheter i Malmö. Uppgörelsen omfattar både en överenskommelse om generell hyreshöjning för 2017 och ett avslut på flera års förhandlingar om en revidering av Malmömodellen. Hyran höjs med 0,38 procent från första maj 2017.

Överenskommelsen innebär också ett förnyat avtal om Malmömodellen där en viktig del är krav på god förvaltningskvalité. De fastighetsägare som tecknar avtal om nya Malmömodellen får höja hyran med ytterligare 0,5 procent från första maj nästa år.

Hyresgästföreningen tycker det är positivt att de berörda parterna lyckats komma överens genom förhandling. Vår ståndpunkt i diskussionerna har varit att det egentligen inte behövs någon hyreshöjning. Hyresgästföreningens undersökningar visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder, både för MKB och för de privata fastighetsägarna.

−Tyvärr­ nådde vi inte ända fram. Vi har idag tecknat ett avtal som innebär 0,38 procents höjning från den 1 maj, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande för Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Överenskommelsen om förvaltningskvalité som är en del av Malmömodellen innebär att kvalitén på förvaltningen också ska påverka hyran. Kraven på fastighetsägarna är tydliga. Man måste dels teckna avtal om att man följer Malmömodellen och Hyresgästföreningen har rätt att ställa krav på att fastighetsägarnas förvaltning sköts väl.

Hyresgästföreningen beklagar samtidigt Fastighetsägarna Syd:s agerande när de övergav diskussionerna med Hyresgästföreningen och strandade hyresförhandlingarna för 16 000 privatägda lägenheter i Malmö. I stället försöker Fastighetsägarna Syd kringgå systemet genom att uppmana sina medlemmar att skicka ut avier från första januari med höjda hyror som hyresvärden själv har beslutat om.

− Det är beklagligt och ansvarslöst av Fastighetsägarna Syd att skapa oro och osäkerhet hos hyresgästerna. Förhandlingslösningar är och förblir en viktig garant för både trygghet och en rättvis hyressättning, säger Kenneth Gustavsson.

För mer information kontakta:
Kenneth Gustavsson, regionordförande Hyresgästföreningen södra Skåne, 0704-71 43 14
Pernilla Berthelot, pressansvarig kommunikatör, 0704-71 43 03