415 De Paviljong invigs 3 december!

Idén om att bygga en paviljong i Bergsjön har gått från idé till handling. Boende har tillsammans med Chalmers arkitektur utformat paviljongens fysiska form. Nästa steg är att bygga vidare på den sociala plattformen.

  • Den senaste veckan har alltfler hyresgäster kommit till byggplatsen. Vissa hjälper till, andra stannar till och ställer frågor, säger Annsofi Björkman, en av studenterna på Chalmers.

Projektet, 415 De Paviljong, startade i höst genom ett initiativ från Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers. Målsättningen är att inkludera boende i Bergsjön vad gäller såväl utformning som byggande av paviljongen.

  • Framgången är att vi redan i design- och byggprocessen skapar sociala värden när boende möts och engageras i projektet, säger Annsofi Björkman.

Mahmod El-haj, arbetssökande och boende i Bergsjön, blev anställd av Familjebostäder i egenskap av snickare till projektet. Genom sin anställning har Mahmod El-haj kunnat bidra med såväl sitt lokala engagemang som sin byggerfarenhet.

  • Jag har vuxit upp i området och förstår människorna som bor här. Nästan lika bra som jag känner mig själv, känner jag de boende, säger han.

Öka kvinnors och ungas inflytande

En viktig prioritering har varit att låta unga och kvinnor ta mer plats i sin stadsdel. En grupp bestående av framförallt kvinnor i området har tillsammans tagit fram idéer om hur paviljongen ska användas.

  • Jag hoppas att paviljongen blir en positiv symbol för området. En början på något nytt och en samlingspunkt för människor, säger Nancy Daffour, boende i Bergsjön och deltagare i projektet.

Nancy Daffour går sista året på gymnasiet och har ett stort intresse för arkitektur. Genom paviljongprojektet har hon bland annat fått åka på en arkitekturresa till Berlin. Hon har också fått jobba tillsammans med kända arkitekter så som Colectivo Warehouse från Portugal.

  • Jag har fått med mig så mycket. Jag har fått lära mig historia, ritteknik och de rätta uttrycken som arkitekter använder. Nu vet jag dessutom vilken typ av arkitekt jag vill bli, säger hon.

Om projektet

415 De Paviljong är ett projekt som omfattar boinflytande, arkitektur och social innovation. Den 3 december invigs paviljongen på Siriusgatan i Bergsjön. Därefter startar projektet med att forma en mötesplats för de boende i Bergsjön.

Bakom projektet står Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers i samarbete med en rad lokala föreningar och intressenter.

För mer information kontakta:

Beatrice Klein, projektledare, Hyresgästföreningen, telefon 010-4592434, beatrice.klein@hyresgastforeningen.se