Hyresgästprotest till stöd för allmännyttan i Alingsås

På kommunfullmäktiges möte den 30 november finns en punkt om principiellt beslut gällande Alingsåshems försäljning av lägenheter. Hyresgästföreningen kommer att finnas på plats för att prata med politikerna om värdet av att behålla Alingsåshem allmännyttigt. Ledamöter och ersättare på väg in till sammanträdet ska få ett flygblad och en pratstund med någon av de hyresgäster som samlas utanför.

Enligt Alingsåshems egna beräkningar är det framförallt lägenheter ur det äldre beståndet som kan bli aktuella för försäljning, lägenheter med en tydlig hyreshöjningspotential. Om detta blir verklighet kommer det att påverka kommunens möjlighet att ta ansvar för bostadsförsörjningen.

– Endast allmännyttan har ett långsiktigt intresse i att förvalta lägenheter som många har råd med. Det äldre beståndet är särskilt intressant för privata bolag vars affärsidé är att rusta upp lägenheter när någon flyttar ut. Gör man så hela tiden blir det till slut en högre hyresnivå i området. Då kan det vara svårt för många att flytta in för att hyran är för hög. Antalet och andelen lägenheter med hyra som många klarar av minskar, säger Lennart Derehag, regionordförande på Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

Bakgrunden till ärendet är det nya ägardirektiv som togs i kommunstyrelsen i våras. Samtidigt som Alingsåshem har i uppdrag att bygga 100-200 lägenheter årligen har de fått ett nytt soliditetskrav på 20 procent, vilket är mer än en fördubbling mot tidigare 7-10 procent. Alingsåshem har gjort bedömningen att om de ska kunna leva upp till ägardirektivets villkor behöver de sälja upp till 1 200 lägenheter.

– Ägardirektivet innebär att det blir svårt att värna det allmännyttiga syftet med att äga och samtidigt bidra till nybyggnation av lägenheter. Alingsås kan lära av Trollhättan. Där sänkte kommunen istället soliditetskravet till att långsiktigt inte understiga åtta procent. Och detta med det uttalade syftet att ge rimliga förutsättningar för allmännyttan att bygga nya bostäder, avslutar Lennart Derehag.

Hyresgästföreningen har låtit hyresgäster själva vara med och påverka sina politiker. Bland annat har cirka 800 vykort skickats till politiker i kommunstyrelsen med uppmaningen att inte låta orimliga ägardirektiv innebära utförsäljning. I bostadsområden, på gator och på torg har det även samlats in namnunderskrifter. Idag är det 1 087 personer som har skrivit under mot utförsäljning. Dessa kommer att överlämnas i samband med fullmäktige.

Hyresgästföreningen representanter finns på plats från klockan 08:30.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lennart Derehag, regionordförande
070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour:
072 – 211 65 41