Hyresförhandling i Lidköping kärvar

Förhandlingen om 2017 års hyror mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga AB Bostäder i Lidköping har kört fast. Parterna står långt ifrån varandra och ärendet har, på bolagets begäran, gått vidare till central medling. Bolaget har yrkat på 1,8 procent i hyreshöjning från den 1 januari 2017.

– Det är självklart alltid tråkigt när vi inte kan komma överens. Hyresgästföreningen är alltid villig att förhandla, och vår utgångspunkt är att vi ska enas på lokal nivå utan central inblandning. Nu får vi invänta vad medlarna kommer med, säger Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Håkan Skött menar att parterna inte ens är överens om hur välmående bolaget är. Enligt Hyresgästföreningen är ekonomin i AB Bostäder väldigt stabil.

– Vi har presenterat en grundlig analys av bolagets ekonomi. I den blir det tydligt att bolaget klarar sina åtaganden gentemot både hyresgäster och ägaren med nuvarande hyresnivåer. Det verkar som om de hade bestämt sig för en kraftig hyreshöjning redan innan förhandlingen började, oavsett vad vi som motpart presenterat.

Medlingen innebär att de centrala parterna lämnar en rekommendation på en ny hyresnivå. Den kan de lokala parterna sedan välja att följa eller förhandla vidare utifrån.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
010 – 459 14 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41