Fastighetsägarna Syd överger förhandlingarna om nästa års hyror

Förhandlingarna om nya hyror för 2017 mellan Hyresgästföreningen Region norra Skåne och Fastighetsägarna Syd har strandat. Företrädaren för privata fastighetsägare till närmare 12 600 hyreslägenheter i 20 kommuner lämnade idag samtalen och informerade Hyresgästföreningen om att de inte är intresserade av att fortsätta diskussionen om hyresnivåerna för 2017.

− Det är alltid tråkigt och bekymmersamt när man inte lyckas komma överens via förhandlingar. För oss var det inte möjligt att acceptera fastighetsägarnas krav på 1 – 1,2 procent. Det motsvarar inte alls den kostnadsbilden som vi ser framåt och vårt högsta bud ligger långt ifrån deras krav, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Hyresgästföreningen beklagar att Fastighetsägarna Syd väljer att skapa både oro och osäkerhet för hyresgästerna som en del i sin strategi att rasera fundamentet för ett fungerande förhandlingssystem, trots att det går bra för fastighetsbranschen i dag, med hyresvärdar runt om i landet som redovisar vinster i miljonbelopp.

− Det är inte förvånande att fastighetsägarna har valt att stranda förhandlingarna. Det ligger i deras politiska strategi för att försöka sänka förhandlingssystemet. Det är djupt olyckligt att fastighetsägarna väljer att använda hyresgäster som brickor i ett politiskt spel, i stället för att följa det regelverk som lagstiftaren beslutat om, säger Merete Sundholm, regionordförande för Hyresgästföreningen region norra Skåne.

– Fastighetsägarna vill ha marknadshyror, vilket självklart skulle innebära kraftigt höjda hyror. De tycker till och med att Hyresgästföreningen ska ta ansvar för att få upp hyrorna, säger Merete Sundholm.

Hyresgästföreningen släppte i höst en rapport som visar att de privata fastighetsägarnas vinster är högre än någonsin. Det är i sig ett bevis på att nuvarande förhandlingssystemet fungerar och att det redan är lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder. Hyresvärdar runt om i landet redovisar vinster i miljonbelopp.

Hyresgästföreningen uppmanar hyresgäster att inte betala oförhandlade hyror eller känna sig tvingade att förhandla direkt med värden.

En hyresvärd som frånträtt en hyresförhandling har möjlighet att vända sig till hyresnämnden. Det blir då domstolens sak att avgöra vilken hyra som är rimlig. I de flesta fall väljer hyresvärden att avvakta med att höja hyran till efter att hyresnämnden lyckats ena parterna genom medling eller fällt sitt avgörande. I några fall väljer hyresvärden att direktavisera nya hyror med en höjning som varken är förhandlad med Hyresgästföreningen eller ett resultat av hyresnämndens beslut.

För mer information kontakta:
Evalena Agertoft, förhandlingschef Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06 eller 070-578 65 88

Evalena Agertoft, förhandlingschef Hyresgästföreningen region norra Skåne. Foto: Hyresgästföreningen