Chockhöjning av vatten och värme drabbar hyresgäster.

Nyköping kommuns förslag att höja avgifterna på vatten och fjärrvärme riskerar att drabba hyresgästerna. Hyresgästföreningen reagerar mot förslaget som skulle medföra kraftiga hyreshöjningar

Nyköping. Nyköping kommuns förslag att kraftigt höja avgifterna för vatten, den så kallade VA-taxan och avgiften för fjärrvärme har fått Hyresgästföreningen att reagera. Förslaget på höjningen av VA-taxan är 10%, medan höjningen av fjärmvärmepriser är 2,4%. För den enskilde hyresgästen riskerar hyran att höjas med 10kr/kvm & år till följd av förslaget. För en hyresgäst som bor i en lägenhet som är 65 kvm en potentiell hyreshöjning på 650kr per år.

- Det är förkastligt att chockhöja taxorna så här mycket. Det går ut över hyresgästerna som får betala med högre hyror för att kommunen inte kan sköta sin ekonomi, säger Anne-Marie Karlsson, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Sörmland.

Inför årets hyresförhandling har Hyresgästföreningen sagt att man förväntar sig generellt låga hyreshöjningar till följd av fastighetsbolagens goda ekonomiska situation. I de förhandlingar som har avslutats runt om i landet har även detta infriats. Nu riskerar hyrorna i Nyköping höjas betydligt mycket mer till följd av kommunens taxe-höjningar.

- Hyresgästerna förtjänar inte att få betala för att kommunen höjer sina taxor oskäligt mycket, det är kommunens skyldighet mot sina invånare att hålla taxorna på en jämn nivå, säger Anne-Marie Karlsson.

Kontaktperson:
Astrid Öhman Asp
Förhandlare
070-4591618