Högt hyreskrav från Hultsfreds Bostäder

Från årsskiftet vill Hultsfreds Bostäder höja hyran med 2,44 procent. Det är ett höjningskrav som ligger betydligt högre än de uppgörelser som än så länge gjorts på andra håll i landet.

Hultsfreds Bostäder anser sig ha diverse kostnadsökningar som motiverar en hyreshöjning i den här storleken.

– Med tanke på en låg inflation och de allt lägre räntekostnaderna ser vi att bolaget har möjlighet att vara återhållsamma, säger Britt Nilsson, ordförande i Hyresgästföreningen Hultsfred.

Hyresförhandlingarna inleds den 25 november.


För mer information kontakta:
Britt Nilsson, ordförande Hyresgästföreningen Hultsfred
Telefon: 0495-109 90, 076 834 56 51

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 070 810 27 44
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se