​Sälj inte ut våra hem!

Hyresgästföreningen region Stockholm konstaterar att kommun efter kommun brandskattar sina bostadsbolag, allmännyttan. De flesta kommuner har som ägare under många år ställt höga krav på avkastning vilket dränerar det egna kapitalet. Delar av bestånden har ombildats till bostadsrätter och andra delar säljs till andra fastighetsägare, många gånger med motivet att det behövs kapital för att investera i nybyggnationer.

I Sollentuna kommun finns nu ett förslag på ytterligare en variant av beskattning av det egna bolaget. Planen är att dela AB Sollentunahem i två delar, ett bostadsbolag och ett bolag för lokaler. Dessutom ska 2 000 lägenheter säljas, en tredjedel av bolaget. Detta innebär att bostadsbolaget förutom minskade hyresintäkter också tappar intäkter från lokaler. Syftet påstås vara att få råd att bygga 1 500 nya hyresrätter fram till år 2024. Med nuvarande organisation och ekonomi finns tillräckliga resurser för att klara investeringen.

Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt förkastligt att bedriva bostadspolitik utifrån partiideologi. De allmännyttiga bostadsbolagen är det viktigaste verktyget kommunerna har för att kunna leva upp till lagen om bostadsförsörjningsansvar. Därför är det nödvändigt att stopplagen mot utförsäljningar av de kommunala bostadsbolagen återinförs.

Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktigemöte 19 november 2016