Förhandling om hyrorna i Vara

Det kommunägda bostadsbolaget Vara Bostäder vill höja sina hyror med 1,5 procent från och med den 1 januari 2017. Det framgår av ett yrkande som Hyresgästföreningen tagit del av.

– I rådande läge med låga räntor och inflation hade vi hoppats på ett lägre yrkande. Vi är positiva till en fortsatt hög underhållstakt eftersom det förbättrar för hyresgästerna, men det ska ske till rimlig kostnad. Vi kommer nu att gå igenom underlaget vi fått från bolaget, säger Hyresgästföreningens förhandlare Carl-Johan Öjeke.

Hyresgästföreningen ser med oro på den diskussion som förs i kommunen angående att kraftigt höja borgensavgiften. Borgensavgift ska betalas om kommunägda bolag får konkurrensfördelar av att kommunen går i borgen för deras lån.

– Höjer kommunen sin borgensavgift slår det hårt mot hyresgästerna. Om avgiften fördubblas från nuvarande 0,25 procent till 0,5 procent medför det ökade kostnader för Vara Bostäder med 1,1 miljoner kronor årligen. Det innebär mindre pengar till underhåll och nyproduktion, avslutar Carl-Johan Öjeke.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 730 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med 71 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Carl-Johan Öjeke, förhandlare
Telefon: 072 – 571 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour
Telefon: 072 – 211 65 41