Uppsalahems hyror klara

HMK har beslutat om Uppsalahems hyror för 2017. Snittet på höjningen blir 0,58% från den 1 juli 2017. ”Beslutet gör att Uppsalahem landar på samma låga nivå som andra bolag i landet”, förklarar Helena Nordlund förhandlare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Hyresförhandlingarna mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen hamnade, efter att parterna inte lyckats komma överens, hos Hyresmarknadskommittén (HMK). Nu är hyrorna klara.

- Bolagets ursprungliga förslag på hyreshöjning var orimligt och låg långt över de överenskommelser som tecknats runt om i landet. Nu har HMK landat i ett beslut som visar att Uppsalahems hyresgäster inte behöver drabbas av högre höjningar än andra, säger Helena Nordlund förhandlare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Hyresförhandlingarna i övrigt går framåt snabbare än de senaste åren. Det är väsentligt fler hyror förhandlade än vid samma tidpunkt förra året. Det är redan fler än 175 000 hyror färdigförhandlade. Avtalen som tecknats i år ligger mellan 0 procent och 0,65 procent.

- Hyresförhandlingarna rullar på bra i alla delar av landet och överenskommelserna så långt bekräftar vår bild av läget. Det är fortsatt extremt goda förutsättningar att äga och förvalta hyresfastigheter vilket ska återspegla sig i hyresjusteringarna, säger Helena Nordlund förhandlare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

HMK beslutade samtidigt nivåerna för 2016 års hyror. Uppsalahem får ta ut en hyreshöjning på i snitt 0,92% från den 1 december 2016. Uppsalahem ville ha en höjning på 2,27% från 1 juli 2016.

Helena Nordlund, 010 - 4591307

Mårten Gulin, 010 - 4591315