Högt höjningskrav från Vellingebostäder

Vellingebostäder AB vill höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,5 procent från årsskiftet.
- Det är ett högt krav om man ser till den generella kostnadsutvecklingen. Det är dessutom ett av de högsta kraven i årets förhandlingar i Skåne, säger Mikael Grönvall, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen inväntar ett detaljerat underlag från Vellingebostäder där de förväntas redogöra för sina ekonomiska förutsättningar för 2017. Det blir först därefter som Hyresgästföreningen kan ta ställning till vilken nivå på hyresjustering som kan vara rimlig för det kommande året.

Även förra året begärde Vellingebostäder att få höja hyran med 2,5 procent. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen pressades kravet ner till 0,8 procent.

För mer information kontakta:
Mikael Grönvall, förhandlingsledare: 0722-16 41 77
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 0704-71 43 03