AB Eidar vill förhandla om hyreshöjningar

AB Eidar, allmännyttan i Trollhättan, vill höja hyrorna med i genomsnitt 2,3 procent från och med 1 januari 2017. Bolaget hänvisar bland annat till ökade kostnader för vatten, el, och sophantering samt underhåll.

– Vi kommer att göra en bedömning av det underlag bolaget har lämnat. Det görs stora satsningar på underhåll av fastigheterna, vilket vi ser som positivt. Vi måste ha i åtanke att även små justeringar av hyrorna är kännbara för många av hyresgästerna vi förhandlar för, säger Hyresgästföreningens förhandlare Anja Augustsson i en kommentar.

Kravet på 2,3 procent är räknat som genomsnitt för hela beståndet. För sex fastigheter vill Eidar eventuellt höja mer men har inte specificerat i procent per fastighet, vilket innebär att det kan bli lägre höjning i övriga delar av beståndet. Dessa sex fastigheter är Fors 1:45, Båset 3, Blackstorp 1:61, Takkupan 2, Jordsten 5 samt Sädesbingen.

Räknat på genomsnittet innebär det att en tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 5115 kronor i månaden skulle få en höjning med 117 kronor i månaden. Men utfallet blir olika för olika fastigheter.

Förhandlingen påbörjas den 12 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Anja Augustsson, förhandlare
Telefon 076 – 798 08 58

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41