" Orimligt att kunna processa och förhandla samtidigt om samma sak"

Den rättsliga processen för att fastställa hyran för de tiotusentals lägenheter som ingår i den stora strandningen i Göteborg kommer att rulla vidare. Detta sedan hyresnämnden i dag avslagit hyresgästernas yrkande om att målet skulle avvisas från nämnden.

  • Det är naturligtvis tråkigt att hyresnämnden inte delar vår bestämda uppfattning att det inte går att driva en rättslig process samtidigt som det pågår hyresförhandlingar om samma sak, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingsstrateg hos Hyresgästföreningen.

  • Effekten av detta är att Fastighetsägarna både kan förhandla och processa samtidigt och det menar vi är orimligt. Vi delar inte den bedömningen och därför kommer vi att överklaga till hovrätten.

Det var i januari i år som Fastighetsägarna GFR valde att stranda förhandlingarna om årets hyror för drygt 43 000 lägenheter hos privata fastighetsägare i Göteborg. I stället valde organisationen att vända sig till hyresnämnden för att få sina hyreskrav prövade.

Under våren hann hyresnämnden bara fastställa ny hyra för ett fåtal lägenheter. När processen återupptogs i början av november ansåg Hyresgästföreningen att fortsatta rättsliga prövningar inte kan genomföras eftersom det under tiden inletts nya förhandlingar om årets hyror.

Till stöd för det påståendet presenterade Hyresgästföreningen bland annat två förhandlingsprotokoll som undertecknats av båda parter och där det tydligt framgår att det handlat om förhandlingar. Därmed skulle det inte vara lagligt möjligt att fortsatta driva en process i hyresnämnden.

Hyresnämnden väljer dock i sitt beslut att inte gå på Hyresgästföreningens linje utan anser att det inte finns något som hindrar en fortsatt rättslig prövning.

  • För hyresgästernas del, och för de fastighetsägare som berörs, är det ytterst olyckligt att strandningen i hyresnämnden fortsätter eftersom det innebär att de kommer att fortsätta, kanske under åratal framöver, sväva i ovisshet om årets hyror, säger Carl-Johan Bergström.
  • Så länge processen fortsätter i hyresnämnden ser vi inga möjligheter att förhandla med Fastighetsägarna GFR om en lösning av strandningen utanför hyresnämnden. I nuläget bör därför Fastighetsägarnas medlemmar tänka över om de verkligen står bakom en mångårig process i hyresnämnden med den ovisshet som det innebär för dem och deras hyresgäster.

Vill du veta mer välkommen att kontakta Carl-Johan Bergström 072- 501 18 11.