Hyreskrav från Edshus

Det kommunala bostadsbolaget Edshus i Dals Ed har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om nästa års hyror. Kravet skulle innebära en hyreshöjning på 2,59 procent från årsskiftet. Bolaget hänvisar bland annat till kraftigt ökade administrativa kostnader.

– Vi kommer att göra en bedömning av rimligheten i yrkandet och begära in kompletteringar på bland annat underhållsplanen, säger Hyresgästförenings förhandlare Anja Augustsson.

De fortsatt låga räntorna och den obefintliga inflationen bör också slå igenom i hyressättningen för nästa år över hela landet. Det betyder att läget i samhällsekonomin talar för återhållsamhet med hyreshöjningar, enligt Hyresgästföreningen.

För en tvårummare på 60 kvadratmeter och en hyra på 4 570 kronor skulle en hyreshöjning på 2.59 procent innebära 118 kronor mer i månaden eller drygt 1 400 på ett år.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Anja Augustsson, förhandlare

telefon 010 – 459 14 06

Hyresgästföreningens regionala pressjour

010 – 459 14 27