Marks Bostad AB vill höja hyrorna

Marks Bostad AB vill höja hyrorna från den 1 januari med 3,16 procent. Ett högt krav givet allmänt gynnsamma förhållanden för bolaget, menar hyresgästföreningens förhandlare.

– Det råder goda tider för de som äger och förvaltar bostäder. Och Marks Bostads AB är ett ekonomiskt stabilt företag. Att höja hyran för att balansera löneökningar och andra prisökningar är inte nödvändigt. Ändå vill bolaget för år 2017 höja hyran för sina hyresgäster med mer än sex gånger så mycket som föregående år. Det är ett högt krav och regionens högsta hitintills, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen ser att det ekonomiskt gynnsamma läget snarare talar för låga hyreshöjningar, och att bolaget istället bör kunna göra mer för befintliga resurser. Det skulle stärka hyresgästernas köpkraft i en tid när marginalerna för många hyresgäster blir allt mer bristfälliga, och därmed vara bra för samhällsekonomin som helhet.

–Räntor och det sjunkande kostnadsläget i allmänhet har medfört att marginalerna förbättrats för företaget. Men för många hyresgäster är läget det omvända. Marginalerna är små eller obefintliga. En höjd hyra minskar köpkraften för dessa grupper. Det är inte bra för Sverige. Genom en måttlig hyreshöjning och genom att befintliga resurser används bättre utan att kvalitén sänks så stärker vi hyresrätten, säger Ann-Christin Josefsson.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4787 kronor i månaden skulle en höjning med 3,16 procent innebära en höjning med 151 kronor i månaden.

Förhandlingarna inleds den 5 december 2016.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
Telefon 0702 12 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41