Läget i årets hyresförhandlingar: Yrkanden och överenskommelser fram till 14 november

Hyresförhandlingarna går i år framåt snabbare än de senaste åren. Det är väsentligt fler hyror förhandlade än vid samma tidpunkt förra året. Tillsammans med överenskommelser som offentliggörs senare i veckan kommer 165 000 lägenheter vara klara. Avtalen som tecknats i år ligger mellan 0 procent och 0,65 procent.

- Hyresförhandlingarna rullar på bra i alla delar av landet och överenskommelserna så långt bekräftar vår bild av läget. Det är fortsatt extremt goda förutsättningar att äga och förvalta hyresfastigheter vilket ska återspegla sig i hyresjusteringarna, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

Hyresgästföreningens riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta fastigheter. Totalavkastningen på hyresbostäder i Sverige var enligtSvenskt Bostadsindex10,6 procent år 2015. Räntorna har fortsatt sjunka till rekordlåga nivåer och vinsterna har aldrig varit större. Intresset för att investera i hyresfastigheter är fortsatt stort.

- Vi hoppas och tror att fler hyresvärdar vill vara med och ta ansvar för att även hyresgästerna ska få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna som råder, säger Erik Elmgren.

Hyresgästföreningen ser samtidigt med oro på hur Fastighetsägarna vill omvandla hyresförhandlingarna till en politisk arena.

- En tråkig utveckling är att en av våra motparter fortsätter att försvåra förhandlingarna Fastighetsägarna som förhandlar för 17 procent av de privata fastighetsägarna börjar med att ställa höjningskrav de vet är orealistiska, i Malmö där de frånträtt förhandlingarna 1,65 procent. Sedan lämnar de förhandlingarna. Strategin är i grunden politisk. De vill underminera hyressättningssystemet, snarare än att hitta fungerande hyresöverenskommelser. Det är ett mönster vi sett de senaste åren, säger Erik Elmgren.

Ett argument Fastighetsägarna använder är att de behöver hyreshöjningar för att upprätthålla standard och kvalitet. Det är ekar tomt eftersom privata fastighetsägare satsar betydligt mindre på förvaltning och underhåll trots samma hyresnivå som allmännyttan.

- Privata fastighetsägare får därför också generellt sämre betyg av hyresgästerna. Då är det svårt att motivera varför de ska få högre hyra, säger Erik Elmgren.

Mer information: Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070 623 02 15.