Manifestation mot utförsäljning av Alingsåshem

Lördagen den 12 november klockan 13.00 på Stora torget genomför Hyresgästföreningen, tillsammans med de fyra pensionärsorganisationerna PRO, RPG, SKPF och SPF, en manifestation till stöd för allmännyttan i Alingsås. Anledningen är hotet om att Alingsåshem kan behöva sälja upp till 1200 lägenheter ur det äldre beståndet, lägenheter som har en tydlig hyreshöjningspotential för en ny köpare.

– Endast allmännyttan har ett långsiktigt intresse i att förvalta bostäder som många har råd att betala för. En ny ägare kommer att vilja få upp hyresnivåerna och på sikt blir det svårare för många människor att få en bostad. Vilket vore ett hårt slag mot det allmännyttiga syftet, menar Lennart Derehag, regionordförande på Hyresgästföreningen Bohus-ÄlvsborgSkaraborg.

För att leva upp till kommunens nya ägardirektiv för Alingsåshem har bolagets styrelse gjort bedömningen att de behöver sälja upp till 1200 lägenheter ur det äldre beståndet. Orsaken är den motsättning som finns inskriven i ägardirektivet att bolaget ska bygga minst 100 bostäder årligen och samtidigt öka sin soliditet, den andel av beståndet som är finansierat med eget kapital. De har nu vänt sig till kommunfullmäktige för rambeslut om att genomföra försäljningen. Det är endast ägaren, Alingsås kommun, som genom fullmäktige kan ta det beslutet.

– Vi vill mana politikerna att vara rädda om sin allmännytta. Alingsåshem är ett viktigt politiskt verktyg för att se till att breda inkomstgrupper har någonstans att bo. Ska Alingsåshem kunna ta sitt allmännyttiga ansvar för bostadsförsörjningen måste kommunfullmäktige säga nej, och kommunstyrelsen måste ompröva ägardirektivet och ge rimliga spelregler som låter bolaget bygga utan att sälja, avslutar Lennart Derehag.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lennart Derehag, regionordförande
070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour:
072 – 211 65 41