SCB:s hyresstatistik otillräcklig för att dra långtgående slutsatser

SCB:s hyresstatistik otillräcklig för att dra långtgående slutsatser

Hyresgästföreningen kommenterar den nya statistiken från SCB om hyresutveckling och hyresnivåer. Statistiken finns för första gången uppdelad på kommuner, och ger därmed en bättre bild av hyresnivåerna i landet.

- Siffrorna är intressanta men SCB skjuter väldigt brett. En medianhyra säger givetvis någonting om hyresnivåerna men bilden är mycket mer komplex, säger Erik Elmgren, Hyresgästföreningens förhandlingschef.

- Statistiken saknar till exempel skillnaden i hyra mellan olika delar av kommunerna. I Stockholm skiljer det 33 procent i genomsnittliga hyresnivåer mellan innerstad och ytterstad, i Malmö upp till 45 procent. Denna aspekt saknas helt i SCB:s siffror, säger Erik Elmgren.

- Om hyresstatistik ska bli intressant måste den kopplas ihop med de faktorer som påverkar hyran som läge, standard och byggår. Det blir intressant att jobba vidare med det regeringsuppdrag parterna har fått för att ta fram en fungerande offentlig hyresstatistik, säger Erik Elmgren.

Ytterligare en faktor som saknas i SCB:s statistik är hyresutvecklingen för lägenheter som renoveras och får kraftigt höjd hyra.

- Den statistiken saknas. Där ser vi en utveckling med stora hyresökningar som på sikt kommer att ge kraftigt höjda boendekostnader för hyresgäster. Vi ser även mycket höga hyror för nybyggda hyresrätter. Hyresrätterna med låg hyra blir allt färre. Detta är i grunden ett problem som kräver politiska lösningar, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens ordförande.

En hyresgäst lägger enligt SCB 28 procent av sin disponibla inkomst på boendet medan boende i villa respektive bostadsrätt lägger 16 procent respektive 20 procent.

- Denna skillnad har ökat de senaste åren och är ett resultat av den politik som drivits med kraftiga subventioner av ägt boende. Här måste politiken se över skattesystemet, så att det inte fortsätter missgynna hyresrätten utan istället ger balanserade villkor mellan upplåtelseformerna, säger Marie Linder.

Marie Linder kommenterar också de jämförelser som gjorts mellan SCB:s hyresstatistik och prisskillnader för bostadsrätter och villor.

- Såna jämförelser är inte relevanta, en modell där högstbjudande får en hyresrätt skulle innebära förödande sociala konsekvenser för samhället och ge ett kraftigt maktövertag för hyresvärden mot hyresgästen, säger Marie Linder.

Mer information

Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen, 070 546 26 94

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen, 070 623 02 15