Gårdsvandringar ger tryggare bostadsområden

I Bålsta pågår just nu för femte året i rad ett utemiljöprojekt för hyresgäster som bor hos Håbohus. Det handlar om en gemensam satsning från Håbohus och Hyresgästföreningen med fokus på positiva förändringar och ökat inflytande för de boende, där man tillsammans med hyresgäster på bostadsområdena gör vandringar för att samla in förslag på hur utemiljön kan bli trivsammare och tryggare. Det kan handla om allt från att förbättra lekplatser och sätta ut bänkar och blomlådor till att genomföra åtgärder för att förhindra olämplig biltrafik på området.

Förra året deltog 74 hyresgäster i vandringarna på de olika områdena, och det samlades in totalt 150 förslag. Vandringarna leds av representanter från både Håbohus och Hyresgästföreningen, och alla hyresgäster bjuds in att delta. Efter vandringarna läggs protokollen upp på Håbohus hemsida och en återkoppling skickas ut till hyresgästerna.

Vårens gårdsvandringar pågår 16-19 maj. 

För mer information kontakta Sofia Bergström, verksamhetsutvecklare, 010 - 459 13 67