Hyresgästföreningen vill se låg hyreshöjning i Hallbo

Hallbo har påkallat om höjda hyror för 2017. Företaget har inte yrkat någon nivå på hyreshöjningen för 2017.

Sedan tidigare har Hyresgästföreningen och Hallbo en överenskommelse om att höjningen ska hamna mellan 0,5 % och 1,5 %, med tillägget att Hallbo ska sträva efter att hålla hyreshöjningen under 1 %.

- Vi har haft en samsyn mellan Hyresgästföreningen och Hallbo att de goda förutsättningarna som råder ska komma hyresgästerna till dels bland annat i form av låga hyreshöjningar. Samtidigt ska Hallbo få möjlighet att ta ikapp eftersatt underhåll och stärka upp bolaget inför kommande år, säger förhandlare Jonas Gabrielsson

Det råder fortfarande mycket goda förutsättningar för fastighetsbolagen, såväl kommunala som privata, framför allt genom det låga ränteläget. I Hallbos fall har även den förbättrade uthyrningssituationen också gjort att det ser betydligt bättre ut för företaget än tidigare år.

- Med hänsyn till de goda förutsättningar som råder för bolaget så är vår utgångspunkt att det räcker med låg hyreshöjning. Sedan måste vi lyssna in företagets argument och så ska det naturligtvis förhandlas. Vi har dock gott hopp om att nå en uppgörelse som upplevs som rimlig både av hyresgästerna och av Hallbo, säger förhandlare Jonas Gabrielsson.

Förhandlingarna mellan Hallbo och Hyresgästföreningen för 2016 slutade med en hyreshöjning på 0,5 % och 2015 med en hyreshöjning på 1 %. Hyresjusteringen sker normalt från den 1 januari 2017.

Kontakta Jonas Gabrielsson, förhandlare Hyresgästföreningen, telefon 010-459 15 42, för mer information.