Sotenäsbostäder vill ha höjda hyror

Sotenäsbostäder AB, det allmännyttiga bostadsbolaget i Sotenäs, vill höja hyran med 1,7 procent för sina hyresgäster från och med den 1 januari 2017. Bolaget anser att ökade kostnader, bland annat för löneökningar, avskrivningar och höjda nätavgifter, motiverar höjningen. Hyresgästföreningen bedömer ändå kravet som högt givet de goda ekonomiska förutsättningarna.

– Ett förhållandevis högt yrkande, vi hade förväntat oss att bolaget skulle inkomma med ett lägre yrkande som speglar våra samhälsekonomiska utsikter för 2017, säger Björn Karlsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 413,5 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning på 75 kronor i månaden.

Förhandlingen startar den 6 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Björn Karlsson, förhandlare
Telefon 070 – 200 31 46

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41