En bra affär att äga hyreshus i södra Skåne

För tionde året i rad gör privata fastighetsägare i södra Skåne storvinster. Det visar en färsk rapport med kartläggning av de ekonomiska förutsättningarna hos 15 privata bostadsföretag i södra Skåne. Bolagen äger och förvaltar cirka 30 000 hyreslägenheter i södra Skåne.

– Genomsnittsvinsten på 20 procent per hyreskrona är en hög siffra, för vissa av de undersökta företagen är vinsten till och med 40 procent per hyreskrona. Den höga lönsamheten har sin förklaring i låga räntenivåer men också nyproduktion och standardförbättringar vid renoveringar, säger Anneli Philipson, chef för enhet Bostadspolitik och kommunikation.

Rapporten visar:

  • Årsvinsten per genomsnittslägenhet är 16 645 kronor – 1387 kronor per månad.
  • Stena Fastigheter hade högst årsvinst av de undersökta företagen, 35 504 kronor per år - 2959 kronor per månad.
  • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 20,8 procent.
  • Direktavkastningen var 6,4 procent, alltså högre än bankernas inlåningsränta och väsentligt högre än genomsnittet för bostadsfastigheter i Sverige.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk - det är lönsamt, till och med mycket lönsamt, att vara fastighetsägare, även vid nyproduktion. Det är angeläget att prata om vad vi alla kan bidra med för att fler hyresrätter med rimliga hyror ska byggas, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande Hyresgästföreningen Region södra Skåne.

Rapporten i sin helhet finns under "Relaterat material".

För mer information, kontakta:
Kenneth Gustavsson, regionordförande, 0704-71 43 14
Anneli Philipson, chef för enhet Bostadspolitik och kommunikation, 0704-71 43 08
Anna Eriksson, kommunikatör, 0704-71 43 43