Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 25 januari 2011

Allmännyttan*

Antal företag med yrkande                    211

Antal lägenheter med yrkande               615 889

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,44%

 

Antal företag med överenskommen hyra  153

Antal lgh med överenskommen hyra        350 481

Vägd hyresförändring för dessa               2,17%

Vägd hyresförändring helår                     2,07%


* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun


I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 25 januari 2011. För mer information om hur vi förhandlar kan du gå in här:

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43