Hyresgästföreningen: Närpolis nödvändig på Bullermyren

Boende på Bullermyren efterlyser regelbunden närvaro av närpolis på Bullermyren. På möten som Hyresgästföreningen bjudit in till under hösten har boende uttryck att de är otrygga och inte vill gå ut när det är mörkt. Under sommaren och hösten har det varit stökigt och kring ”Stråket” som går mitt i området.

-Vi har gjort en skrivelse till polisen i Borlänge och vi vill nu att medborgarlöftet utökas till Bullermyren, säger Helene Hjort Erickson på Hyresgästföreningen. Bullermyrens hyresgäster ska kunna känna trygghet i sitt boende och i sin utomhusmiljö och därför vill vi att närpolisen regelbundet ska finnas på Bullermyren, för att på så sätt förebygga brott och utsatthet i området. Både barn och vuxna ska kunna vistas i området både på dag- och kvällstid utan att vara rädda. Det borde vara helt självklart, säger Helene.

För mer information kontakta

Helene Hjorth Erickson

Verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen Borlänge/Gagnef/Säter

010-459 15 49´, före kl 12.00 idag fredag 

hhe@hyresgastforeningen.se